Zaznacz stronę

Władze szkoły

Dyrektor – mgr Tadeusz Bajda

Wicedyrektor – mgr Ewa Bester – Wrona

Wicedyrektor – mgr Elżbieta Kopeć