Zaznacz stronę

Technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej to zawód, który przygotowuje ucznia do wykonywania  prac związanych
z montażem i eksploatacją urządzeń sanitarnych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zbiorników wodociągowych, gazowych itp.

Podczas zajęć teoretycznych uczeń zdobywa wiedzę z zakresu:

 • wykonywania prac związanych z montażem,  konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych
  i instalacji sanitarnych
 • organizacji i koordynowania robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 • kontroli eksploatacji sieci i instalacji oraz obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie  wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych
 • projektowania instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, sporządzania kosztorysów robót instalacyjnych, przygotowywania dokumentacji przetargowej
 • posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków sieci i instalacji sanitarnych
 • stosowania przepisów prawa budowlanego, norm technicznych obowiązujących w technice sanitarnej
 • stosowania technologii informacyjnej w projektowaniu i wykonywaniu zadań zawodowych
 • technologii odnawialnych źródeł energii, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów
 • podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • kierowania zespołami  pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego
 • prowadzenia dokumentacji budowy

 Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie nabywają praktycznych umiejętności zawodowych w czasie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych organizowanych w kraju i za granicą oraz podczas szkoleń prowadzonych  przez specjalistyczne firmy instalacyjne,

Po ukończeniu szkoły uczeń może kontynuować kształcenie w wybranej uczelni technicznej, założyć własną firmę instalacyjną lub podjąć pracę w kraju, czy za granicą.

Absolwent szkoły ma możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej, może zdobywać dodatkowe uprawnienia energetyczne lub świadectwa kwalifikacji dotyczące pracy z gazem i parą technologiczną

Technik inżynierii sanitarnej może zatrudnić się w:

 • przedsiębiorstwach komunalnych  /przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, zakłady gazownictwa/
 •  w przedsiębiorstwach  budowlanych
 •  firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej
 • biurach projektowych
 • jednostkach nadzoru budowlanego
 • administracjach budynków mieszkalnych
 • składach i hurtowniach materiałów instalacyjnych
 • w zakładach ochrony środowiska
 • laboratoriach materiałów i wyrobów instalacyjnych
 • stacjach uzdatniania wody
 • oczyszczalniach ścieków
 • instytucjach naukowo-badawczych

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje

 • BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

TECHNIK BUDOWNICTWA

Poznaj swoje przyszłe kwalifikacje zawodowe

BD.29   Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Co możesz dalej robić?

– zdobyć uprawnienia budowlane

– studiować na wybranych kierunkach

– zdobywać pokrewne kwalifikacje

– założyć własną firmę

Gdzie możesz pracować?

– na budowach w kraju i za granicą

– w biurach projektów

– w wytwórniach materiałów budowlanych

– w hurtowniach i składach budowlanych

– u siebie,  we własnej firmie

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij