Zaznacz stronę

Technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej to obecnie jeden z najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy. Oznacza to ogromne zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku, zarówno w kraju jak i zagranicą, idące w parze z wysokimi zarobkami. Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować prace związanych z montażem i eksploatacją instalacjioraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także z budową
i eksploatacją sieci
 wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje również prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci, lokalizacją i usuwaniem awarii. Znajomość budowy i funkcjonowania urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (filtry, osadniki, zbiorniki) oraz samej technologii tych procesów oraz technologii odnawialnych źródeł energii (układy solarne), poszerza i tak szerokie możliwości zatrudnienia. Technik inżynierii sanitarnej może kontynuować naukę na uczelni technicznej, ma także możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej, uprawnień energetycznych lub świadectw kwalifikacji dotyczących pracy z gazem i parą technologiczną lub założyć własną firmę.

Informacja dodatkowe:

Uczniowie Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej mają możliwość uczestniczenia w:

 • zagranicznych praktykach zawodowych (Niemcy, Hiszpania) w ramach programu ERASMUS+,
 • stażach, kursach (operatora koparki, wózka widłowego, spawacza) w ramach programów unijnych,
 • szkoleniach, wycieczkach organizowanych przez firmę INSTALBUB RZESZÓW sprawującej patronat nad klasami instalacyjnymi,
 • szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,
 • zajęciach w laboratoriach badawczych Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
 • zajęciach praktycznych obsługi niwelatora i sporządzania operatów geodezyjnych prowadzone w plenerze oraz salach dydaktycznych Wydziału Geodezji
  i Geotechniki Politechniki Rzeszowskiej potwierdzone certyfikatem
 • wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, hurtowni materiałów instalacyjnych, na place budów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: (BUD.09) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Kwalifikacja 2: (BUD.20) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych, stacji gazowych.
 • instalowania, konserwowania, użytkowania i napraw urządzeń sanitarnych (umywalki, bidety, wanny), grzewczych (kotły, wymienniki ciepła, logotermy, kolektory słoneczne) i klimatyzacyjnych (wentylatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory), armatury (zawory, zasuwy, kompensatory) oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,
 • wykonywania prace związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci,
 • organizacji pracy, sporządzania harmonogramów, kierowania zespołami ludzi, organizacji i koordynowania robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 • przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 • sporządzania przedmiarów i kosztorysów robót,
 • przygotowywania dokumentacji powykonawczej (obmiarów),
 • posługiwania się dokumentacją budowlaną, sporządzania rysunków technicznych, projektowania sieci i instalacji, posługiwania się dokumentacją budowlaną
  i eksploatacyjną sieci i instalacji
 • stosowania przepisów prawa budowlanego, norm, warunków technicznych obowiązujących w branży sanitarnej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!!!!),
 • przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach i elektrociepłowniach,
 • stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, stacjach gazowych
 • obiektach basenowych,
 • węzłach ciepłowniczych,
 • laboratoriach badania jakości wody i ścieków,
 • obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,
 • zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,
 • firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w klasopracowni instalacyjnej wyposażonej w: wizualizer, projektor, odtwarzacz płyt DVD, telewizor, Na stanie pracowni znajduje się bogata baza pomocy dydaktycznych w postaci: filmów dydaktycznych, makiet, plansz, gablot przedstawiających rozwiązania materiałowe, eksponatów, czasopism branżowych, literatury fachowej, przykładowe dokumentacje techniczne sieci i instalacji. programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji.

Część zajęć z projektowania i kosztorysowania odbywa się w pracowniach komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, Norma PRO. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w prywatnych firmach instalacyjnych i zakładach pracy w formie miesięcznych

Dane kontaktowe

telefon: 17 748 21 50

UL. TOWARNICKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW

e-mail: sekretariat@zs1.resman.pl

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij