Zaznacz stronę

Technik budownictwa

Technik budownictwa jest dobrze płatnym, poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług. Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, prowadzeniu własnej firmy budowlanej.

Szkoła postanowiła sięgać po unijne środki, które pozwoliły wyróżnić nas na tle innych szkół jakością i nowoczesnością. Do zrealizowania tego celu aplikowaliśmy do programu Erasmus+. Od  grudnia 2015 zrealizowaliśmy  dwa projekty  finansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

Pierwszy to „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” realizowany w latach 2015-2017 we współpracy z VFBQ Bad Freienwalde zajmującą się organizacją staży w niemieckich przedsiębiorstwach w Bad Freienwalde, kwota  dofinansowania 335 368,89 PLN oraz drugi „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” realizowany w latach 2016-2018  we współpracy z Tribeka zajmującą się organizacją staży w przedsiębiorstwach budowlanych w Maladze , kwota  dofinansowania 337 831,46 PLN

W każdym z  projektów wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły, uczących się w zawodach technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie ci na 4 tygodnie wyjechali na staże do niemieckich i hiszpańskich przedsiębiorstw.

Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie wpłynęła na lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do współczesnych wymagań gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podnieśli swe praktyczne kompetencje zawodowe, a także osobiste, organizacyjne, językowe i międzykulturowe, co ułatwi im funkcjonowanie w Europie. Młodzież zdobyła doświadczenie w pracy na stanowiskach zgodnych z profilem nauki, poznała realia zatrudnienia, oczekiwania zagranicznego przedsiębiorcy, nauczyła się dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole, w wielokulturowym środowisku.

 • „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 15/16
 • „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 16/17
 • „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 17/18

Od 1.10.2016r. do 31.10.2018r. realizowany był w naszej szkole projekt pn.: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.  Celem głównym projektu było poprawienie warunków jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wartość projektu 210 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Organizacja staży u pracodawców z otoczenia gospodarczego szkoły dla uczniów i uczennic
 • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic (operator koparki, spawacz, operator wózka widłowego)
 • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dzięki temu projektowi uczniowie mieli możliwość poznania środowiska pracy, stali się konkurencyjni na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

Przedsiębiorstwa budowlane INSTALBUD, Hartbex, Inżynieria, Besta stały się partnerami szkoły, a zarazem objęły patronatem klasy o profilu technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie popularnej „Budowlanki”, mają okazję uczyć się od najlepszych fachu m.in. korzystając ze staży i praktyk. Dodatkowo najlepsi uczniowie w klasie pobierają stypendium fundowane przez firmy patronackie.

Od 16.01.2018r Technikum nr1 W Rzeszowie zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską. Celem współpracy jest objęcie patronatem przez PRz uczniów klas o profilu technik budownictwa i technik inżynierii sanitarnej. Współpraca  polega na udziale młodzieży w wybranych wykładach, warsztatach, laboratoriach i ćwiczeniach.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: (BUD.12) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Kwalifikacja 2: (BUD.14) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia robót budowlanych
 • opracowywania dokumentacji budowlanej
 • przygotowywania i kontrolowania produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa
 • kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów  budowlanych
 • wykonywania inwentaryzacji budowlanych
 • sprawowania nadzoru budowlanego
 • po uzupełnieniu dodatkowych  kwalifikacji  może uzyskać dyplom  technika drogownictwa  i technika dróg i mostów kolejowych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:                                                   

 • przedsiębiorstwach  realizujących  budowy  wszelkich  rodzajów obiektów
 • biurach projektów
 • produkcji  materiałów budowlanych
 • handlu  materiałami  budowlanymi  i związanym  z  tym  doradztwem  dla  klienta
 • wykończeniu i dekoracji wnętrz
 • organach administracji państwowej  i  nadzorze  budowlanym
Dane kontaktowe

telefon: 17 748 21 50

UL. TOWARNICKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW

e-mail: sekretariat@zs1.resman.pl

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij