Zaznacz stronę

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

+ Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów ZS Nr1 w Rzeszowie.
+ Umowa z pracodawcą – załącznik
W związku z rozpoczęciem rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów od dnia
01.03.2018 do 10.03.2018 r.
w załącznikach (kliknij tutaj żeby otworzyć załączniki) dostępne są dokumenty do wypełnienia.

 

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

1.            Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).

2.            Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).

3.            Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).

4.            Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).

5.            Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).

6.             Informację o numerze rachunku bankowego

7.            Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (podpisują oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym).

 

 


Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa:                         IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie:                                   9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca:            Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:          Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:                                Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa

Rynek 1,  35-064 Rzeszów, Telefon: 17 87 54 100, Fax: 17 87 54 100, E-mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Okres realizacji projektu:           od: 2016-10-01 do: 2018-10-31

Nr identyfikacyjny projektu:      WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Wartość całkowita projektu:   9 400 749,38 zł*

Kwota dofinansowania z UE:   7 990 636,97 zł*        

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 16 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 9.4 PRO WP. Poprzez rozwój oferty edukacyjnej nastąpi wzrost jakości kształcenia zawodowego, wdrożone będą nowe technologie, zwiększona zostanie mobilność zawodów absolwentów. Realizacja praktyk, staży, kursów oraz szkoleń przygotuje uczniów do egzaminu zewnętrznego, a kadrę SZiPKZ do rozwoju lub nabycia dodatkowych kompetencji podnoszących jakość nauczania. Przyczyni się to do zwiększenia liczby absolwentów SZiPKZ w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Powstanie portalu internetowego wzmocni współpracę między PKZ a pracodawcami, co pozwoli na zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów SZiPKZ z Rzeszowa.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic
  • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic
  • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli
  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
  • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Efekty realizacji projektu:

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w 16 SZiPKZ poprzez: poprawę kompetencji 170 nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treściach nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem będą praktyki i staże zawodowe dla 1533 uczniów i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

W wyniku realizacji projektu wszystkie SZiPKZ uczestniczące w projekcie będą posiadały ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij