Zaznacz stronę
previous arrow
next arrow
Slider

Projekty

e – learning

Wycieczki – szkolenia

Konkursy – olimpiady

Współpraca z pracodawcami

Oferta pracy

Pracowitego, samodzielnego, chcącego nabyć doświadczenia i kompetencje zawodowe, zatrudnię w firmie wykonującej instalacje sanitarne na terenie Rzeszowa. Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu : 502 225 321

czytaj dalej

Informacja

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr1 w Rzeszowie w sprawie skrócenia czasu trwania lekcji w związku z upalną pogodą. Od dnia 13.06.2019 r. do zakończenia roku szkolnego lekcje wg planu skróconego ze względu na wysokie temperatury.

czytaj dalej

VIII EDYCJA BUDUJ Z PASJĄ – FINAŁ CENTRALNY

30 maja 2019r. w staszowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, rozpoczęła się dwudniowa olimpiada pt. „Buduj z pasją”, której organizatorem była Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”,...

czytaj dalej

Pilne!!!

Wszystkich uczniów prosimy o rozliczenie się z biblioteką w terminie do 10 czerwca 2019 r. Nauczyciele bibliotekarze

czytaj dalej

Do matury zostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dla przypomnienia 15 sierpnia wchodzi aktualizacja PRAWA BUDOWLANEGO zmiana dzięki - Dz.U.2019.1309 art. 8 (USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw : Art. 8. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 32 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: "4b. Jeżeli podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.";
2) w art. 35 w ust. 1 uchyla się pkt 5;
3) w art. 71 uchyla się ust. 8. "

Potem 1 września zmiana PB dzięki Dz.U.2018.2245 art. 12 USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw "Art. 12. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669) w art. 14 w ust. 3 w pkt 4 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
"– dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika"."

#prawobudowlane
... See MoreSee Less

View on Facebook

Drodzy Maturzyści
Gratulujemy uzyskanych wyników egzaminu maturalnego a jeżeli są one szczególnie wysokie (co najmniej 85% liczonych jako średnia z 5 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75% liczonych jako średnia z 2 wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym) to koniecznie zgłoście się, jak najszybciej, do sekretariatu szkoły w sprawie wniosku do stypendium Primus inter Pares. Wszelkich informacji udziela również prof. Z.Figiel. Pilne !!!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Uwaga maturzyści.
Odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 04.07.2019 w auli szkolnej od 9.30.
... See MoreSee Less

View on Facebook
Dane kontaktowe

telefon: 17 748 21 50

UL. TOWARNICKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW

e-mail: sekretariat@zs1.resman.pl