Zaznacz stronę

NABÓR 2020/2021

Zapisy do szkoły w elektronicznym naborze W pierwszej kolejności Kandydat tworzy konto w elektronicznym systemie rekrutacji znajdującym się pod adresem http://naborpp.resman.pl/kandydat Wydrukowane i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego i kandydata podanie składa się do szkoły pierwszego wyboru . 

Punkt Naboru w Technikum Nr 1 jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00

Sekretariat Technikum Nr 1 w Rzeszowie, telefon 17 748 21 50

Pokaz obsługi systemu naboru elekronicznego przez kandydata.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów do Technikum Budowlanego
od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia

Wykaz podmiotów – praktyczna nauka zawodu

Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji 2020 / 2021