Zaznacz stronę

NABÓR 2020/2021

 

Zapisy do szkoły w elektronicznym naborze W pierwszej kolejności Kandydat tworzy konto w elektronicznym systemie rekrutacji znajdującym się pod adresem http://naborpg.resman.pl/kandydat Wydrukowane i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego i kandydata podanie składa się do szkoły pierwszego wyboru . 

Punkt Naboru w Technikum Nr 1 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Sekretariat Technikum Nr 1 w Rzeszowie, telefon 17 748 21 50

 

Zasady naboru, obowiązujące w Technikum Nr 1 w Rzeszowie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

Punktacja:

Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:

  • celujący – 18 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • dostateczny – 8 punktów
  • dopuszczający – 2 punkty