Zaznacz stronę

Szkolne koło budowlane – dla uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z przedmiotów: budownictwo z technologią, materiały budowlane i prawne podstawy działalności zawodowej, ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę a tym samym umożliwić dokładniejsze przygotowanie do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W ramach tych zajęć młodzież jest wdrażana do szukania nowości budowlanych, wspierania w kształtowaniu umiejętności zastosowania wiedzy w praktycznych zadaniach problemowych, zachęcania do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i aktywności w zdobywaniu wiedzy.

PROGRAM KOŁA

  1. Program adresowany do uczniów klas 3 i 4 , 4- letniego Technikum Budowlanego kierunku: technik budownictwa, szczególnie zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy z przedmiotów jak:

 • budownictwo z technologią
 • prawne podstawy działalności zawodowej
 • utrzymanie zasobów budowlanych
 • kosztorysowanie i normowanie

2. Program pracy z uczniem zdolnym w ramach Koła Budowlanego ma na celu ukierunkować i pogłębić wiedzę uczniów i umożliwić tym samym dokładniejsze przygotowanie ich do OWiUB jak również zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów inżynierskich o kierunku budowlanym.

3. Cele główne programu:

 • kształcenie umiejętności szukania informacji, logicznego myślenia, analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji,
 • poszerzenie wiedzy o nowe materiały budowlane w kontekście ich parametrów technicznych i zastosowania, interpretacji wyników badań laboratoryjnych którym są poddawane materiały budowlane,
 • wdrażanie uczniów do korzystania z profesjonalnych poradników majstra i kierownika budowy oraz literatury dla studentów kierunków budowlanych studiów politechnicznych,
 • wspieranie uczniów w śledzeniu zmian w prawie budowlanym .polskich normach i uczenie prawidłowej interpretacji zapisów w powiązaniu z zastosowaniem praktycznym,
 • zdobycie umiejętności rysowania rzutów i przekroi skomplikowanych rozwiązań elementów budowlanych, w tym również detali architektonicznych,
 • poszerzenie wiedzy z fizyki budowli poprzez rozwiązywanie zadań z projektowania przegród budowlanych z izolacją cieplną, akustyczną i wodoszczelną,
 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości kształtowanie postawy aktywności i odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy.

4. Realizacja programu w oparciu głównie o metody aktywizujące jak:

 • metoda projektów
 • dyskusja
 • rozwiązywanie zadań problemowych z położeniem nacisku na samodzielną pracę uczniów.

5. Wdrażanie programu:

 • konsultacje dla uczniów ukierunkowujące pracę samodzielną w domu,
 • organizowanie wyjść uczniów na profesjonalnych seminaria techniczne wyposażenie uczniów w czasopisma zawodowe (Atlas Budowlany),
 • udział uczniów w wycieczkach dydaktycznych i szkoleniach firm budowlanych dostęp do Internetu i bazy szkolnej CD,
 • praca samodzielna w czytelni szkolnej.

6. Propagowanie nowości budowlanych – przegląd:

 • filmów dydaktycznych o nowych technologiach budowlanych,
 • przegląd prasy branżowej,
 • katalogi, foldery i ulotki informacyjne o wyrobach i technologiach budowlanych.

7. Organizacja i udział w:

 • szkoleniach branżowych
 • wycieczkach dydaktycznych do firm budowlanych
 • wycieczkach dydaktycznych do laboratorium w Politechnice Rzeszowskiej
 • wycieczkach na place budowy.

8. Spotkania z ludźmi sukcesu branży budowlanej.

PROGRAM KOŁA ARCHITEKTURY

 • Rozszerzenie umiejętności i ćwiczenie biegłości w zakresie perspektywy pionowej,

 • zapoznanie z zagadnieniami budownictwa regionalnego – drewnianego (chałupy, obiekty sakralne, użyteczności publicznej, konstrukcje drewniane: dachy ściany,

 • rysowanie obiektów architektury według zadanych rzutów prostokątnych,

 • rysowanie z natury obiektów zabytkowych (meble, budynki) z ubiegłych epok,

 • rysowanie zieleni i krajobrazu,

 • rysowanie detali architektonicznych: głowicy kolumny, bazy kolumny, rozety, gzymsu, sztukaterii,

 • rysowanie wnętrz (np. średniowieczne, współczesne),

 • rysowanie „z pamięci” obejrzanych uprzednio obiektów.

Szkolne koło sympatyków budownictwa adresowane jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych budownictwem. Zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum budowlanego w ramach KSB odbywają się raz w tygodniu. Koło ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę oraz przygotować do Olimpiad „Buduj z pasją” i „Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”

W ramach zajęć młodzież jest wdrażana do:
• szukania nowości budowlanych,
• korzystania z profesjonalnych poradników,
• analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji,
• śledzenia zmian w prawie budowlanym i polskich normach,
• posługiwania się programem Auto CAD,
• zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości.

Celem koła jest zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów inżynierskich o kierunku budowlanym lub pokrewnym.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach i seminariach naukowo- technicznych organizowanych m.in przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o/Rzeszów, Państwową Inspekcje Pracy, Politechnikę Rzeszowską itp.

W ramach KSB organizowane są spotkania z przedstawicielami firm budowlanych i ludźmi sukcesu branży budowlanej oraz wycieczki dydaktyczne, wyjścia na „Targi budowlane” i inne wyjścia zorganizowane.

PROGRAM KOŁA

 Zajęcia będą prowadzone  dla uczniów klas III i IV TB. Celem koła jest przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego z przedmiotów: kosztorysowanie i technologia budownictwa. W ramach zajęć będą rozwiązywane zadania z przedmiaru robót, wykonywania zestawień nakładów rzeczowych, kosztorysy wykonywane metodą szczegółową i uproszczoną. Będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne z ubiegłych lat oraz zadania wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych. Uczniowie będą pogłębiać umiejętności posługiwania się programem komputerowym do kosztorysowania – Norma-Pro oraz będą uczyć się korzystać z tablic KNR i wykonywania zadań drogą rachunkową na podstawie tablic KNR.

I. Przedmiar robót:

 • Przedmiar robót ziemnych, konstrukcji betonowych i żelbetowych, konstrukcji murowych, robót tynkarskich, robót malarskich, konstrukcji dachów drewnianych i pokryć, podłóg, posadzek i innych robót wykończeniowych, rusztowań i deskowań.

II. Wykonywanie zestawień nakładów rzeczowych i kosztorysów robót:

 • Wykonywanie zestawień nakładów rzeczowych i kosztorysów robót ziemnych, betonowych i żelbetowych, konstrukcji murowych, robót tynkarskich, robót malarskich, konstrukcji dachów drewnianych i pokryć, posadzek i innych robót wykończeniowych, rusztowań i deskowań.

III – Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych i zadań wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych.

ROGRAM KOŁA INSTALACYJNEGO

Koło instalacyjne prowadzone będzie dla zainteresowanych uczniów klasy IV w zawodzie technik urządzeń sanitarnych pod kątem powtórzenia wiadomości przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Proponowana tematyka koła:

 • Zasady projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych /materiały wyjściowe, kolejność działań/.
 • Zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych w/w instalacji.
 • Zasady montażu instalacji, przyborów i armatury instalacyjnej.
 • Czynności technologiczne przy montażu instalacji.
 • Zasady  doboru pomp,  urządzeń hydroforowych,  wodomierzy,  ćwiczenia w korzystaniu z dostępnych źródeł informacji technicznej /wytyczne projektowania, katalogi doboru urządzeń, armatury, nomogramy do doboru średnic przewodów, określania strat ciśnienia itp.
 • Zasady wykonywania dokumentacji technicznej, elementy składowe, stosowane oznaczenia graficzne.
 • Analiza dokumentacji technicznych instalacji sanitarnych.
 • Analiza przykładowych testów z zakresu wiedzy zawodowej.
Dane kontaktowe

telefon: 17 748 21 50

UL. TOWARNICKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW

e-mail: sekretariat@zs1.resman.pl

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij