Zaznacz stronę

Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie od 60 lat kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży. Tysiące absolwentów część swojego życia związało z tą właśnie szkołą, tworząc z nauczycielami i innymi pracownikami jej historię, na którą składają się: 60 lat istnienia Technikum Budowlanego oraz 25 lat VI Liceum Ogólnokształcącego. Tak więc…
Oto krótki przegląd najważniejszych faktów z historii Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie. Jego początek sięga roku 1952. Wtedy zrodził się pomysł powołania do życia szkoły będącej centrum kształcenia kadr w zawodach budowlanych. Jej organizatorem był pierwszy dyrektor szkoły mgr Wojciech Woś, któremu kierownictwo szkoły powierzono w latach 1953-1965 oraz w roku szkolnym 1968/69. 1 września 1953 roku 160 uczniów rozpoczęło naukę w Technikum Budowlanym w Rzeszowie. Pierwszą siedzibą szkoły był barak – obecny budynek powstawał etapami począwszy od 1953 aż do roku 1960, kiedy zakończono budowę auli szkolnej.

Struktura funkcjonującej wówczas szkoły zmieniała się dynamicznie:
 • w roku 1957 powstał Wydział Zaoczny Technikum Budowlanego,
 • w roku 1959 Technikum Budowlane połączone ze Szkołą Rzemiosł Budowlanych utworzyło Państwowe Szkoły Budownictwa,
 • w roku 1960 powstała pierwsza klasa 3-letniego Technikum Budowlane-go, które zakończyło swoje istnienie w roku 2006,
 • w roku 1961 powołana została Państwowa Szkoła Architektury, zaś w roku 1963 – Państwowa Szkoła Techniczna istniejąca aż do roku 1969.

W latach 1965-1968 funkcję dyrektora pełnił mgr Stanisław Tyski. Szkoła nadal rozwijała się, poszerzając swoją ofertę edukacyjną: w roku 1967 utworzona została Zasadnicza Szkoła Budowlana, która działała do roku 2008.

Od września 1969 do 1978 roku dyrektorem szkoły, noszącej nazwę Państwowych Szkół Budownictwa, był mgr Jan Lentyński. W latach 70. szkoła nadal przechodziła przeobrażenia organizacyjne. Jej strukturę wzbogaciła:

 • Policealne Studium Zawodowe utworzone w roku 1971,
 • Technikum dla Przodujących Robotników działające od roku 1972 do roku 1981.

Tego roku młodzież podjęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którą w 1985 roku przeniesiono do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie. W listopadzie 1978 roku w miejsce Państwowych Szkół Budownictwa utworzono Zespół Szkół Budowlanych. Jego dyrektorem został mgr Czesław Ziomek, który sprawował tę funkcję do 1985 roku. Pod jego kierownictwem szkoła łączyła:

 • Technikum Budowlane,
 • Policealne Studium Zawodowe,
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • Zasadniczą Szkołę Budowlaną,
 • Technikum dla Przodujących Robotników,
 • Wydział Zaoczny Technikum Budowlanego.

Od roku 1984 w budynku szkoły funkcjonowały dwie struktury szkolne: powołane z dniem 1 września 1984 roku Studium Nauczycielskie obejmujące Studium Nauczania Początkowego i Studium Wychowania Przedszkolnego, które-go dyrektorem został mgr Jan Kaplita, oraz Zespół Szkół Budowlanych, któremu dyrektorował nadal mgr Czesław Ziomek. W 1985 roku Zespół Szkół Budowlanych w Rzeszowie otrzymał imię Ludwika Waryńskiego. Ten rok przyniósł kolejne zmiany organizacyjne. 1 września nastąpiło połączenie dwóch samodzielnych szkół w Zespół Szkół im. Ludwika Waryńskiego. Dyrektorem Zespołu został mgr Jan Kaplita, zaś szkołę tworzyły:

 • Studium Nauczycielskie,
 • Zasadnicza Szkoła Budowlana,
 • Technikum Budowlane,
 • Policealne Studium Zawodowe.

Następne lata to dalszy ciąg zmian organizacyjnych. 1 września 1988 roku rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego. W związku z zachodzącymi przeobrażeniami politycznymi w 1990 roku anulowano nadane szkole imię L. Waryńskiego. Od 1 września 1991 roku szkoła funkcjonowała już jako Zespół Szkól Nr 1 w Rzeszowie, łącząc:

 • Technikum Budowlane,
 • Zasadniczą Szkołę Budowlaną,
 • VI Liceum Ogólnokształcące,
 • Studium Nauczycielskie.

W roku 1992 w drodze konkursu dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Bajda, który pełni tę funkcję do dzisiaj. Za jego kadencji nastąpiły kolejne zmiany: przestało istnieć Studium Nauczycielskie, w latach 1999-2004 działało Liceum Techniczne, w 2008 roku zakończyli naukę uczniowie ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach budowlanych. Wdrażana od roku szkolnego 2002/2003 reforma systemu oświaty spowodowała zmiany w strukturze Zespołu Szkół Nr 1, w którym obecnie funkcjonują 3-letnie Liceum Ogólnokształcące oraz 4-letnie Technikum Nr 1, szkoły przyciągające gimnazjalistów z Rzeszowa i okolic.

Szkoła gościła ludzi ważnych w historii naszego kraju, miasta i regionu. Szczególny pod tym względem był rok szkolny 2002/03, poprzedzający referendum unijne. W naszych murach podejmowaliśmy premiera Leszka Millera, goszczącego wraz z parlamentarzystami i samorządowcami w związku ze zorganizowanym w szkole Podkarpackim Forum Integracji Europejskiej.

Z wykładami dla uczniów odwiedzili nas wicepremier Grzegorz Kołodko, wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu Tomasz Goban-Klass.

Wielokrotnym gościem był prezydent miasta Tadeusz Ferenc. Przez kilka lat (1995-2001) szkoła pełniła rolę gospodarza Międzynarodowych Integracyjnych Obozów Językowych (BRIDGES FOR EDUCATION), w których brała udział młodzież z Polski, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Szkoła szczyci się istniejącą od 1984 roku Dziewczęcą Orkiestrą Dętą, która sławi imię szkoły i promuje nasze miasto i region w całej Europie.

Niezwykle ważnym wydarzeniem zamykającym 50-lecie istnienia szkoły była uroczystość nadania jej w 2003 roku imienia Ambrożego Towarnickiego, postaci wybranej na patrona przez młodzież i nauczycieli.

W ostatnim pięcioleciu nauczyciele i uczniowie ZS Nr 1 stali się organizatorami wielu przedsięwzięć, służących poszerzaniu wiedzy, odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i wrażliwości uczniów. Wśród nich warto wymienić Podkarpacki Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”, Konkurs Piosenki i Wiersza Anglojęzycznego „Teen Show”, wolontariat na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci (m.in. akcja mikołajkowa „I Ty możesz mieć czerwoną czapkę!”), Spotkania Teatralne „Zwierciadła”.

Technikum Nr 1 szczyci się stałą od 10 lat obecnością na centralnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uczniów, którzy zdobywają tytuły laureatów i finalistów. Uczniowie liceum uczestniczyli także w projektach FENIKS oraz „Bliżej prawa”, zaś uczniowie szkoły budowlanej biorą udział w wycieczkach i szkoleniach zawodowych prowadzonych przez przedstawicieli firm budowlanych i poszerzają swoją wiedzę dzięki stałej współ-pracy z Politechniką Rzeszowską w zakresie laboratoryjnych badań materiałów budowlanych. Wszystkie te przedsięwzięcia pozwoliły szkole uzyskać tytuły „Szkoły Odkrywców Talentów” (w 2011 r.) oraz „Szkoły z pasją” (w 2012 r.).

Zespół Szkół Nr 1 nieustanie zmienia swój wizerunek, modernizuje się. Na koniec warto spojrzeć w przyszłość i wspomnieć o projekcie rozbudowy szkoły. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym uda się rozpocząć realizację projektu dobudowy budynku z 4 salami lekcyjnym, halą sportową spełniającą wymogi zawodów międzynarodowych w grach zespołowych, siłownią i zapleczem sanitarnym. W ten sposób nawiązalibyśmy do wydarzeń sprzed 60 lat i symbolicznie wkroczyli w kolejne 60-lecie…

Dane kontaktowe

telefon: 17 748 21 50

UL. TOWARNICKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW

e-mail: sekretariat@zs1.resman.pl

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij