Zaznacz stronę

Wręczanie nagród finalistom XXXIII OWiUB

W roku szkolnym 2019/2020, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, nie było finału zawodów centralnych i uroczystego podsumowania zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  Uczniowie zakwalifikowani do zawodów centralnych zdobyli tytuł finalisty. Dyplomy i zaświadczenia oraz wartościowe nagrody i upominki zostały  uczniom naszej szkoły wręczone w dniu 24.04.2020 r., z zachowaniem odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.           

Wręczanie nagród  finalistom XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Patryk Budak – II miejsce w zawodach okręgowych, finalista zawodów centralnych

Miłosz Grądziel – VI miejsce w zawodach okręgowych, finalista zawodów centralnych

Michał Cop – X miejsce w zawodach okręgowych, finalista zawodów centralnych

Jakub Ślimak – finalista zawodów centralnychDyrektor Tadeusz  Bajda  z pucharem  za II miejsce naszej szkoły w  zawodach okręgowych XXXIII OWiUB.Dziękujemy uczniom reprezentującym naszą szkołę i nauczycielom przygotowującym ich do zawodów olimpijskich za poświęcony czas, włożony  trud i wysiłek w pracę mającą na celu uzyskanie jak najlepszych wyników. Gratulujemy znalezienia się w gronie  najlepszych uczniów techników budownictwa  w kraju.

KOMUNIKAT

Wręczanie świadectw ukończenia szkoły będzie odbywać się w auli szkolnej od godziny 8.00 ( i w kolejnych godzinach po 6 osób na godzinę) wg poniżej zamieszczonego kalendarza.

Absolwenci wchodzą wejściem bocznym przed aulą a wychodzą wyjściem bezpośrednio z auli, zachowując 2 metrową odległość od siebie (maseczki, rękawiczki, własny długopis).

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonych godzin przez wychowawców i odległości między sobą.

4A 13.05.2020 środa
4B/C 14.05.2020 czwartek

INFORMACJA!

Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że Rząd przedłużył okres zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja. Oznacza to, że w dalszym ciągu kontynuujemy nauczanie zdalne.

Maturzyści! Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca.
Nie będzie części ustnej egzaminu maturalnego.

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie w sesji „letniej” odbędą się w terminie od 22 czerwca do 9 lipca 2020 roku.

Opis kierunków – Technikum

Technik budownictwa

Technik budownictwa – kim jest?

Technik budownictwa  to osoba, która po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje na poziomie technika, zajmuje się zawodowo budownictwem.

Uzyskując ten tytuł powinien umieć m.in.:

. posługiwać się dokumentacją techniczną, tworzyć szkice robocze i rysunki budowlane;
· projektować elementy konstrukcyjne budowli;
· dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac;
· wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;
· analizować warunki gruntowe;
· wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych;
· przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych;
· wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe;
· organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.

Po ukończeniu szkoły zna i wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywane zadania.

Od 2014 roku osoby z tytułem zawodowym technika mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po odbyciu czteroletniej praktyki zawodowej.

Technik inżynierii sanitarnej „hydraulik”

Wykonuje, naprawia, projektuje oraz kosztorysuje sieci i instalacje:

  • Wodociągowe,
  • Kanalizacyjne,
  • Grzewcze,
  • Gazowe,
  • Wentylacyjne,
  • Klimatyzacyjne,

Ma szerokie możliwości zatrudnienia i atrakcyjnych zarobków.

Komunikat

Serdeczne gratulacje i pozdrowienia dla maturzystów i ich rodziców z okazji ukończenia szkoły. Radość zmieszana ze smutkiem. Zaplanowana na 24.04.2020 bardzo ważna uroczystość wręczania świadectw i pożegnanie maturzystów nie może się odbyć.

Decyzje dyrektora szkoły muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym i bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli.

Proszę o cierpliwość, informację o terminie i formie wręczania świadectw przekażemy Państwu w przyszłym tygodniu.

Słowa uznania i szacunku dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły za sprostanie wymaganiom w tak trudnych warunkach pracy
i bytowania.

Z poważaniem
Dyrektor
Tadeusz Bajda

„UL z książkami”

„UL z książkami” specjalny cykl wirtualnych spotkań z autorami i autorkami książek codziennie o 18.00 na Facebooku do końca epidemii.

Informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną, od dnia 12.03.2020 r. zespół profilaktyczny SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, nie ma możliwości prowadzenia zajęć i warsztatów profilaktycznych, bezpośrednio w publicznych szkołach na terenie miasta Rzeszowa, związanych z edukacją i ochroną przed przemocą.

Zważając na powyższe, zostaje uruchomiony telefon dla dzieci i młodzieży, które mają potrzebę zgłoszenia doświadczania przez nich przemocy domowej.

Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00. Pracownik SP ZOZ CLU, mgr Patrycja Owczarska w ramach pracy zdalnej będzie udzielać teleporad pod numerem telefonu: 889 691 136.

Dyżury telefoniczne

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
link do poradni pełniących dyżur

Biblioteka poleca – Matura 2020

Matura 2020 – materiały dla uczniów

Drodzy maturzyści, oto zestaw materiałów darmowych, które wspomogą wasz proces przygotowania się do egzaminów. W głównej mierze służą utrwaleniu, usystematyzowaniu i uzupełnieniu wiedzy. Powodzenia!

link do materiałów

Komunikat

Kalendarz roku szkolnego jest regulowany wg ustaleń MEN.

W dniach planowanych matur pisemnych 4,5,6 maja 2020 realizujemy nauczanie zdalne.

Termin egzaminów maturalnych zostanie ustalony przez dyrektora CKE na 21 dni przed egzaminem. Informacje
o szczegółowym harmonogramie będą przekazywane na bieżąco.

W dniach 27.04- 31.04.2020 wychowawcy klas przekazują rodzicom informacje o aktywności, postępach w nauce przez dziennik elektroniczny (wywiadówka).