Zaznacz stronę

Ranking Liceów i Techników Perspektyw w roku 2020

Nasza szkoła – Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie w tegorocznej edycji rankingu szkół średnich zdobyła:

  • II miejsce na terenie miasta Rzeszowa,
  • V miejsce w województwie podkarpackim,
  • 58 miejsce w kraju.

Szkoła otrzymała tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2020”

Ranking Techników 2020 – metodologia

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach,
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
  • Wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 oraz 20 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych. Maturzyści zdający maturę na arkuszach niestandardowych nie są uwzględniani zarówno w wynikach średnich szkoły, jak i w liczbie absolwentów.

Matura z przedmiotów dodatkowych 30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów.

Egzamin zawodowy 30%

Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

Zasady ogólne Rankingu

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W trosce o rozwój budownictwa oraz jakość kształcenia kadr budowlanych Politechnika Warszawska od 32 lat we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Komitetem Głównych organizuje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych dla uczniów techników budowlanych.

Po raz pierwszy miasto Rzeszów i Zespół Szkół Nr1 im. Ambrożego Towarnickiego przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej i Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych będą organizatorami centralnego finału XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniach 2,3,4 kwietnia 2020r.

Dla naszego miasta jest to duże wyróżnienie i okazja do promocji miasta, województwa oraz firm budowlanych w kraju i regionie.

Nasz okręg jest drugim co do wielkości w Polsce – corocznie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych bierze udział ponad 20 szkół.

Studniówka

Studniówka VI LO w Rzeszowie podzielona w tym roku była na dwie części. Uczniowie bawili się w rezydencji Alabaster. Pierwsza impreza odbyła się w piątek, druga w niedzielę.

zdjęcia cz.1

zdjęcia cz.2

Muzyka Filmowa

W dniu 31.10.2019 w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie odbył się coroczny Koncert Muzyka Filmowa.Zespół Muzyczny „EXODUS”prowadzony przez mgr Jakub Szajowskiego zaprezentował znane utwory pochodzące z polskich jak też i zagranicznych przebojów filmowych.

W trakcie Koncertu usłyszeliśmy takie nowości jak piosenka z filmu Teen Beach Movie „Crusing for brusing” zaśpiewana przez Sylwię Haczelę czy też „Always remember” przeboju śpiewanego przez Lady Gagę w filmie Narodziny Gwiazdy w wykonaniu Aleksandry Sawki.
Zobacz galerię zdjęć z koncertu
Pojawiły się także uznane klasyki gatunku takie jak „Eye of the tiger” /Joanna Dudek/, czy też „Zoombie” w wykonaniu Martyny Witalec.

W trakcie Koncertu Muzyki Filmowej Zespół „EXODUS” zaprezentował także covery polskich wykonawców wykonując min. piosenkę Zespołu PERFECT „Nie płacz Ewka” /Estera Lantenszleger/, „Porady na zdrady”/ Aleksandra Sawka/ czy też piosenkę z filmu Kogel Mogel czyli „Szukaj Mnie” /Zuzanna Cieśla/.

Sporych umiejętności wokalnych wymagały także utwory „Attention” /Estera Lantenszleger/,oraz „Flashlight”/Sylwia Haczela/.

W koncercie wystąpili ponadto: Łucja Pukała, Piotr Ipner/ Keyboard /, Jakub Jakubiec, Dariusz Kunysz, Jakub Bieńkowski/ Gitara /, Brian Haber,Adrian Sarna/ Perkusja /.

Koncert został uświetniony występem prowadzonego przez mgr Jakuba Szajowskiego Zespołu „The Shining Notes” który zaprezentował instrumentalne wersje uznanych przebojów muzyki filmowej.

Koncert prowadzili Emilia Myzia i Amelia Drapała , a całą galę Koncertu Muzyka Filmowa przygotował mgr Jakub Szajowski.

Dziękujemy i zapraszamy w przyszłości.

Kiermasz słodyczy

W dniu 18.12 w naszej szkole odbył się kiermasz świątecznych wypieków. Został on zorganizowany na rzecz IX edycji Podkarpackich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”, które odbędą się 24 marca 2020 r. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli kupować pierniczki,babeczki i inne słodkości za symboliczną kwotę. Dziękujemy wszystkim za wsparcie nas w organizacji festiwalu!!!

KONCERT MIKOŁAJKOWY

W dniu 10.12.2019 w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie odbył się coroczny Koncert Mikołajkowy prowadzonego przez mgr Jakub Szajowskiego Zespołu Muzycznego „EXODUS”. W trakcie cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem młodzieży koncertu, zaprezentowano utwory o tematyce świątecznej z repertuaru polskich i zagranicznych wykonawców.

Nie zabrakło w nim zarówno znanych na całym świecie klasyków/ np. piosenki Snow is falling z repertuaru Shakina Stevensa / jak też i pewnych nowości np. utworu Mario czy ty wiesz autorstwa Kuby Banacha.

Pięcioro wokalistów Zespołu Muzycznego „EXODUS” zaprezentowało własne wersje uznanych światowych przebojów w tym kultowego już „Last Christmas” w wykonaniu Sylwii Haczely.W trakcie koncertu wystąpili wokaliści Zespołu EXODUS wykonując min. „Radość dzielenia” / Estera Lantenszleger/ , „Everyday is Christmas”/ Sylwia Haczela/, „Kto wie czy za rogiem” / Zuzanna Cieśla/. Nie zabrakło też kultowego „Hallelujah” w wykonaniu Martyny Witalec czy też „Rocking around the Christmas tree / Sylwia Haczela/.

Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się także występ Aleksandry Sawki wykonującej piosenkę Anny Wyszkoni „Od nieba do nieba” czy też Estery Lantenszleger, która zaśpiewała cover utworu „All I want for Christmas”.

W koncercie wystąpili ponadto: Łucja Pukała/ Piotr Ipner/ Keyboard/, Jakub Jakubiec/ Dariusz Kunysz/ Gitara/, Brian Haber/ Adrian Sarna/ Perkusja/.

Koncert został uświetniony występem prowadzonego przez mgr Jakuba Szajowskiego Klubu Iluzjonisty „Prawdziwa Magia”. Iluzjonista – Karol Kulczycki zaprezentował oryginalny program artystyczny zawierający liczne iluzje sceniczne.

Koncert mikołajkowy prowadzili Emilia Myzia i Amelia Drapała , a całą galę Koncertu Mikołajkowego przygotował mgr Jakub Szajowski.

Zdjęcia z koncertu.