Zaznacz stronę

Konkurs „W ŚWIECIE MITÓW”

Zwycięzcą XIV edycji konkursu „W świecie mitów” została Gabriela Dębicka z kl.1 dg

Gratulujemy ! 
Organizatorzy: 
Małgorzata Tymczak i Katarzyna Smoleń-Rębisz

XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W trosce o rozwój budownictwa oraz jakość kształcenia kadr budowlanych Politechnika Warszawska od 32 lat we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Komitetem Głównych organizuje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych dla uczniów techników budowlanych.

Po raz pierwszy miasto Rzeszów i Zespół Szkół Nr1 im. Ambrożego Towarnickiego przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej i Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych będą organizatorami centralnego finału XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniach 2,3,4 kwietnia 2020r.

Dla naszego miasta jest to duże wyróżnienie i okazja do promocji miasta, województwa oraz firm budowlanych w kraju i regionie.

Nasz okręg jest drugim co do wielkości w Polsce – corocznie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych bierze udział ponad 20 szkół.

Warsztaty w zakresie ochrony powietrza

14.11.2019r. odbyły się warsztaty w zakresie ochrony powietrza zorganizowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, w których uczestniczyli uczniowie klas 3C i 4C Technikum pod opieką B. Słowik.

Szkolenie przeprowadzone zostało w:

 1. MZD Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – monitoring ruchu drogowego w Rzeszowie
 2. Stacja monitoringu jakości powietrza – kontrola emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 3. Płyta Rzeszowskiego Rynku – warsztaty na temat jakości wytwarzanych spalin i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas spalania paliw stałych w kotłach starych i kotłach najnowszej generacji

XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

etap szkolny

W listopadzie br. odbyły się zawody szkolne OWiUB. Startowało w nich 33 uczniów Technikum Nr 1. Rozwiązywali oni zadania otwarte z zagadnień budowlanych dotyczących konstrukcji, technologii i architektury. Są już wyniki. Najlepszymi w tym etapie Olimpiady okazali się :

 1. Patryk Budak kl.4B
 2. Ślimak Jakub kl.4B
 3. Grądziel Miłosz kl. 3A
 4. Cop Michał  kl.4B
 5. Mokrzycki Kamil kl.4A
 6. Klets Tetiana kl.1A
 7. Pokrzywa Zbigniew kl. 3A
 8. Bielenda Gabriela kl. 3A
 9. Kuczeła Bartłomiej kl. 2A
 10. Malec Wojciech kl. 3A

W/w zostali zgodnie z regulaminem OWiUB zgłoszeni do udziału w etapie okręgowym.

Gratulujemy!

WYNIKI – „Poznaj Prawo Budowlane”

Międzywojewódzki Konkurs „Poznaj Prawo Budowlane”.

18.XI.2019 r. odbyły się eliminacje szkolne konkursu. Brało w nich udział 19 uczniów z klas 1As, 2A, 3A, 3B, 4A i 4B Technikum Nr1. Czekało na nich 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru z zakresu prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie.

Najwyższą punktację uzyskali :

 1. Damian Pilawski 3B
 2. Kamil Mokrzycki 4A
 3. Miłosz Grądziel 3A
 4. Patryk Budak 4B
 5. Krystian Buczek 1 Ats

Będą oni reprezentować szkołę na etapie wojewódzkim 25.02.2020r.

Gratulujemy!!!