Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Wobec powyższego, szkoła nie będzie prowadzić ubezpieczenia grupowego NNW, jednak
w trosce o bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do wykupienia we własnym zakresie indywidualnych polis dla dzieci.