Zaznacz stronę

Zarządzenie nr 26/19/20

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.A. Towarnickiego w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w okresie pandemii

  1. W związku z rozporządzeniem  MEN  o zawieszeniu zajęć do 07.06.2020, zarządzam 08, 09, 10.06.2020 dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas młodszych.
  2. Na egzamin mogą przyjść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi bez objawów chorobowych.
  3. Zdający  nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym: telefonów, książek, maskotek, itp.
  4. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów do pisania, linijki, cyrkla. Szkoła zapewnia kalkulatory proste. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę wody.
  5. Maturzyści zdający 2 egzaminy w jednym dniu mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
  6. Czekając na wejście do szkoły albo sali zawsze zachowujemy odstęp (1,5 m).
  7. Na teren szkoły zdający mogą wejść w maseczce lub przyłbicy, którą można zdjąć po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
  8. Przy wejściu do szkoły przed każdą salą oraz w salach, w których można będzie korzystać ze słowników, należy korzystać z płynu  do dezynfekcji rąk.
  9. Jeżeli zdający przyniesie ze sobą rzeczy osobiste (telefon, plecak itp.) należy je włożyć do worka, torby foliowej (worka) podpisanej  i odłożyć na wskazane miejsce z zastosowaniem reżimu sanitarnego.
  10. Zdający chorujący na alergię lub inne schorzenie którego objawami są kaszel, katar lub łzawienie mają obowiązek zgłosić taką informację do przewodniczącego  zespołu nadzorującego aby nie interpretować tego faktu jako zagrożenie.

Sposób postępowania maturzystów przystępujących do egzaminów

Przystępujący do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wchodzą do budynku szkolnego wg planu:

Zdający w sali gimnastycznej (sala nr 2) wchodzą wejściem głównym  od strony boisk
z zachowaniem 1,5 m odległości od godz.7.30.

Zdający w auli szkolnej (sala nr 1) wchodzą wejściem bocznym od auli o godz. 7.45.

Zdający w salach 21, 213,212, 219, 217, 220, 211 wchodzą wejściem głównym od strony boisk o godz. 8.00

Zdający w salach 122, 124, 127, ,129, 130, 121, 119, 115 wchodzą wejściem głównym od ulicy Towarnickiego o godz. 8.00

Zdając w salach 221, 223, 229, 28, 29, 32, 34 wchodzą do szkoły od strony  II LO o godz. 8.15

Wszystkich wchodzących obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odległości 1,5 m przed budynkiem i w czasie wchodzenia.

Dla zdających w salach 122, 124, 127, ,129, 130, 121, 119, 115 sala 130A  przeznaczona dopozostawienia rzeczy osobistych.

 Dla zdających w salach 213,212, 219, 217, 220, 211, 221, 223, 226 sala 211A przeznaczona do pozostawienia rzeczy osobistych.

Dla zdających w sali  21 sala 19 przeznaczona do pozostawienia rzeczy osobistych.

Dla zdających w sali gimnastycznej (sala nr2) szatnie przeznaczone do pozostawienia rzeczy osobistych.

Dla zdających w auli szkolnej (sala nr1) hall przed aulą  przeznaczony do pozostawienia rzeczy osobistych.

Dla zdających w salach 28, 29, 32, 34 sala 33 przeznaczona do pozostawienia rzeczy osobistych.

OŚWIADCZENIE – ALERGIA NA MATURZE

harmonogram egzaminów

UWAGA!!! – parking przy szkole będzie udostępniony wyłącznie dla nauczycieli !!!