Zaznacz stronę

18.10.2019r. – wycieczka dydaktyczna do Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie, w której uczestniczyli uczniowie klas 3C i 4C Technikum Nr 1 pod opieką B. Słowik.

Celem wycieczki było zapoznanie z urządzeniami i technologią oczyszczania ścieków.