Zaznacz stronę

14.11.2019r. odbyły się warsztaty w zakresie ochrony powietrza zorganizowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, w których uczestniczyli uczniowie klas 3C i 4C Technikum pod opieką B. Słowik.

Szkolenie przeprowadzone zostało w:

  1. MZD Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – monitoring ruchu drogowego w Rzeszowie
  2. Stacja monitoringu jakości powietrza – kontrola emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  3. Płyta Rzeszowskiego Rynku – warsztaty na temat jakości wytwarzanych spalin i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas spalania paliw stałych w kotłach starych i kotłach najnowszej generacji