Zaznacz stronę

W dniu 23 października 2019 roku została zawarta umowa między Dyrekcją Zespołu Szkòł Nr1 w Rzeszowie a stomatologiem Panią Alicją Winiarz Strońską.Porozumienie dotyczy leczenia stomatologicznego mlodzieży do lat 18-tu, uczęszczających do Zespołu Szkòł Nr 1.Gabinet stomatologiczny znajduje sie przy ulicy Ks.Jałowego 22(budynek IILO).
Leczenie będzie finansowane ze środków publicznych.