Zaznacz stronę

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie podjęła jednogłośnie uchwałę intencyjną
o dobrowolnej wpłacie na konto Rady Rodziców kwoty 70 zł na rok szkolny 2019/2020.

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach na konto bankowe 95 1020 4391 0000 6302 0144 9313 (w tytule przelewu należy podać dane ucznia: imię, nazwisko i klasę), codziennie w kasie szkolnej lub na spotkaniu rodziców z wychowawcami  w dniu 22.11.2019r.

W imieniu Rady Rodziców
przewodnicząca
Barbara Puszkarewicz