Zaznacz stronę

Projekt „Young Entrepreneurs Discovering Cultural Heritage” otrzymał dofinasowanie w ramach Programu Erasmus+
w realizacji projektu uczestniczy 5 szkół średnich
Koordynator: Zespół Szkół Nr1 w Rzeszowie, Polska
-1-ty ŻEL Elefsina, Grecja
– Bafra Atatürk Anadolu Lisesi, Turcja
– IIS Martino Filetico Ferentino, Włochy
-.Nurmijärven Yhteiskoulun lukio Finlandia

 

Projekt to 24-miesięczna inicjatywa oparta na potrzebie łączenia przedsiębiorczości i dziedzictwa kulturowego.

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdami czy działaniami lokalnymi.
Pierwsze międzynarodowe spotkanie odbędzie się już w grudniu w Polsce, kolejne w Finlandii, Włoszech , Grecji i Turcji
Zainteresowanych udziałem zapraszamy na spotkanie organizacyjne w wtorek (10.09.19 )na długiej przerwie 9:55-10:10 oraz 13:30-13:40 sala 113