Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Wobec powyższego, szkoła nie będzie prowadzić ubezpieczenia grupowego NNW, jednak
w trosce o bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do wykupienia we własnym zakresie indywidualnych polis dla dzieci.

Uwzględniając postulaty rodziców oraz postęp technologii informacyjnej udostępniamy grzecznościowo na naszej stronie internetowej oferty indywidualnego wyboru wariantu i rodzaju ubezpieczenia oraz adresy stron ubezpieczycieli.

Dotychczasowe ubezpieczenie za rok 2018/2019 kończy się dla uczniów z dniem  31.08.2019 r,  zaś dla absolwentów z dniem 30.09.2019 r.

Link do ofert

https://drive.google.com/drive/folders/1HSaQlYJET_xN_WZ3MbH5H6ElCYmOFqIz?usp=sharing