Zaznacz stronę

Na mocy porozumienia o współpracy partnerskiej realizowany jest program „Akademia Młodego Instalatora Kospel”. W ramach współpracy cyklicznie prowadzone są szkolenia dla uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik urządzeń sanitarnych i technik inżynierii sanitarnej, które poszerzają ich wiedzę zawodową. W dniu 31.01.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie klas 2C i 3C pod opieką nauczyciela B. Słowik. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia.